Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jocose
jocose
[dʒə'kous]
tính từ
đùa bỡn, vui đùa; hài hước, khôi hài


/dʤə'kous/

tính từ
đùa bỡn, vui đùa; hài hước, khôi hài

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jocose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.