Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joyous
joyous
['dʒɔiəs]
tính từ
vui mừng, vui sướng


/'dʤɔiəs/

tính từ
vui mừng, vui sướng

Related search result for "joyous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.