Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joss
joss
[dʒɔs]
danh từ
thần (ở Trung quốc)


/dʤɔs/

danh từ
thần (ở Trung quốc)

Related search result for "joss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.