Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mộc dục


[mộc dục]
(từ cũ) Clean joss statues.
wash, wash oneself(từ cũ) Clean joss statues


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.