Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laden
laden
['leidn]
thời quá khứ của lade
tính từ
chất đầy, nặng trĩu
a cart laden with goods
xe bò chất đầy hàng
a tree laden with fruits
cây trĩu quả
a mind laden with grief
tâm trí đầy đau buồn


/'leidn/

thời quá khứ của lade

tính từ
chất đầy, nặng trĩu
a cart laden with goods xe bò chất đầy hàng
a tree laden with fruit cây trĩu quả
a mind laden with frief tâm trí đầy đau buồn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "laden"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.