Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pettifog
pettifog
['petifɔg]
nội động từ
cãi cho những vụ lặt vặt (luật sư)
cãi cọ lặt vặt


/'petifɔg/

nội động từ
cãi cho những vụ lặt vặt (luật sư)
cãi cọ lặt vặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pettifog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.