Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
placate
placate
[plə'keit]
ngoại động từ
xoa dịu (ai); làm cho (ai) bớt giận


/plə'keit/

ngoại động từ
xoa dịu (ai); làm cho (ai) nguôi đi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "placate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.