Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plush


/plʌʃ/

danh từ

vải lông, nhung dài lông

(số nhiều) quần lễ phục của người hầu

tính từ

bằng vải lông, bằng nhung dài lông

xa hoa, sang trọng, lộng lẫy


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "plush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.