Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scale-work
scale-work
['skeil'wə:k]
danh từ
hình xếp như vảy cá, hình trang trí vảy cá


/'skeilwə:k/

danh từ
hình xếp như vảy cá, hình trang trí vảy cá

Related search result for "scale-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.