Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bài tậpnoun
Exercise
bài tập hình học giải tích exercise in analytic geometry
ra bài tập to set exercises
bài tập miệng oral exercise
bài tập thể dục gymnastic exercises
bài tập về nhà làm homework
thầy giáo cho chúng tôi một bài luận về nhà làm the teacher gave us an essay for our homework

[bài tập]
drill; exercise; task
Bài tập hình học giải tích
Exercise in analytic geometry
Bài tập miệng
Oral exercise
Bài tập về nhà làm, bài tập ở nhà
Homework
Các bài tập thể dục / khởi động / hô hấp
Gymnastic/warm-up/breathing exercises
Ra bài tập
To give/set an exercise
Làm bài tập hoá học / vật lý
To do a chemistry/physics exercise
Thầy giáo cho chúng tôi một bài luận về nhà làm
The teacher gave us an essay for our homework
Cả hai bài tập đều khó như nhau
Both exercises are equally difficultGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.