Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nucule
nucule
['nju:kju:l]
danh từ
(thực vật học) quả hạch con


/'nju:kju:l/

danh từ
(thực vật học) quả hạch con

Related search result for "nucule"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.