Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nozzle

nozzle
['nɔzl]
danh từ
miệng, vòi (ấm)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mũi, mồm


/'nɔzl/

danh từ
miệng, vòi (ấm)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mũi, mồm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nozzle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.