Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papula


/'pæpjulə/ (papule)

/'pæpju:l/

danh từ, số nhiều papulae

/'pæpjuli:/

(sinh vật học) nốt nhú


Related search result for "papula"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.