Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squally


/'skwɔ:li/

tính từ

có gió mạnh, có gió thổi từng cơn dữ dội

bão tố, đe doạ


Related search result for "squally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.