Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toper
toper
['toupə]
danh từ
(từ cổ, nghĩa cổ) người nghiện ngập say sưa


/'toupə/

danh từ
người nghiện rượu nặng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "toper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.