Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attract

attract
[ə'trækt]
ngoại động từ
(vật lý) hút
magnet attracts iron
nam châm hút sắt
thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention
lôi cuốn sự chú ý


/ə'trækt/

ngoại động từ
(vật lý) hút
magner attracts iron nam châm hút sắt
thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention lôi cuốn sự chú ý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "attract"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.