Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
remnant


/'remnənt/

danh từ

cái còn lại, vật còn thừa

    a few remnants of food chút ít đồ ăn thừa

dấu vết còn lại, tàn dư

    the remnants of feudal ideology tàn dư của tư tưởng phong kiến

mảnh vải lẻ (bán rẻ)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "remnant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.