Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buck

buck
[bʌk]
danh từ
hươu đực, hoẵng đực, nai đực; thỏ đực
người diện sang, công tử bột
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô la
old buck
(thân mật) bạn già, bạn thân
động từ
nhảy chụm bốn vó, nhảy cong người lên (ngựa)
to buck someone off
nhảy chụm bốn vó hất ngã ai (ngựa)
nội động từ
to buck up
làm nhanh, làm gấp rút
buck up!
mau lên!, nhanh lên!
vui vẻ lên, phấn khởi lên, hăng hái lên
ngoại động từ
(từ lóng) làm phấn khởi, động viên
to feel greatly bucked up
cảm thấy hết sức phấn chấn
danh từ
cái lờ (bắt lươn)
chuyện ba hoa khoác lác
cái giá đỡ, cái chống (để cưa ngang súc gỗ)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhắc đến lượt chia bài
nội động từ
nói ba hoa, khoác lác
to pass the buck to somebody
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đổ trách nhiệm cho ai
lừa ai
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) nước giặt quần áo; nước nấu quần áo
ngoại động từ
giặt; nấu (quần áo)

[buck]
saying && slang
dollar, greenback, loonie
When I earn some bucks, I'm going to buy a stereo.


/bʌk/

danh từ
hươu đực, hoẵng đực, nai đực; thỏ đực
người diện sang, công tử bột
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ghuộm đỏ (đàn ông)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô la !old buck
(thân mật) bạn già, bạn thân

động từ
nhảy chụm bốn vó, nhảy cong người lên (ngựa) ((cũng) to buck jump) !to buck someone off
nhảy chụm bốn vó hất ngã ai (ngựa)

nội động từ
to buck up vội, gấp
buck up! mau lên!, nhanh lên!
vui vẻ lên, phấn khởi lên, hăng hái lên

ngoại động từ
(từ lóng) to buck up khuyến khích, làm phấn khởi, động viên
to fêl greatly bucked up cảm thấy hết sức phấn chấn

danh từ
cái lờ (bắt lươn)

danh từ
chuyện ba hoa khoác lác

nội động từ
nói ba hoa khoác lác

danh từ
cái giá đỡ, cái chống (để cưa ngang súc gỗ)

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhắc đến lượt chia bài !to pass the buck to somebody
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chuồi trách nhiệm cho ai
lừa ai

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) nước giặt quần áo; nước nấu quần áo

ngoại động từ
giặt; nấu (quần áo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "buck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.